På onsdagskvällens årsmöte presenteras det stora underskottet för förra och turbulenta verksamhetsåret – och det är en större summa än vad som tidigare sagts. På ett medlemsmöte i höstas uppgavs prognosen vara 2,8 miljoner kronor minus, men årsredovisningen visar i stället på 4,3 miljoner.

En rejäl smäll för den klassiska föreningen.

Det betyder i sin tur att ÅFF går in i nuvarande säsong med ett negativt eget kapital på 2,6 miljoner, vilket av förståeliga skäl kommer att få stor betydelse för de kommande årens arbete.

Den enskilt största förklaringen till det kraftiga underskottet är för låga intäkter. Kostnadsbudgeten hålls, men pengarna in är inte i närheten av vad man räknat med. I verksamhetsberättelsen skriver styrelsen: ”Alla intäktsposter har varit betydligt sämre än budgeterat: publikintäkter, kioskförsäljning, sponsring och bidrag från svensk elitfotboll.”

En annan orsak till det tunga tappet är förstås det sportsliga resultatet med degradering från superettan, inga spelarförsäljningar och i stort sett inga kontrakt som gäller för spel i division 1. En annan ekonomisk verklighet väntar och omsättningen halveras. Redan på ett extra årsmöte i slutet av november beslutades om budget för 2018, med ett beräknat rörelseresultat på 930 000 kronor. Pengarna ska i första hand användas för att betala av på de leverantörsskulder som byggts upp i den ekonomiska motvinden.

Styrelsen skriver vidare:

”Den uppfinansiering vi försökte få till stånd under 2017 kom inte till förrän 2018 och kommer att synas i det bokslutet. Vi har nu försökt att rensa ur så mycket vi kan för att bokslutet för 2017 inte ska dölja negativa ekonomiska överraskningar.”

Som vi avslöjade i förra veckan tar Ingvar Gustafsson över som ordförande efter Muharrem Demirok. Även i övrigt väntar en del förändringar i styrelsen.

LÄS MER:Han tar över som ÅFF-bas